Jak zaprojektować i ile kosztuje system nawadniania?

Projektując system nawadniania warto zastanowić się nad najbardziej optymalnym rozwiązaniem, które z jednej strony pozwoli podlać ogród, uwzględniając potrzeby poszczególnych roślin, z drugiej strony przyczyni się do oszczędności – poprzez wykorzystanie wody deszczowej.

Jak zaprojektować system nawadniania?

Projektując system nawadniania należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

Ile kosztuje system nawadniania?

Cena systemu nawadniania uzależniona jest od kilku czynników, ale przede wszystkim od:

Średni koszt systemu nawadniania wykonanego przez profesjonalistów to rząd wielkości od 6 do 21 zł za 1 m². Przy czym im większa powierzchnia ogrodu, tym cena za metr kwadratowy staje się niższa.

Nie bez znaczenia jest też cena eksploatacji systemu nawadniania. W zakres tej ceny wchodzi przede wszystkim cena zużytej wody. System SmartWater4Home używa do podlewania wodę deszczówkową, za która właściciel systemu nawadniania nie musi dodatkowo płacić.

System SmartWater4Home pozwoli nawodnić ogród, uwzględniając indywidualne potrzeby poszczególnych roślin. System sterowany jest za pomocą aplikacji – pozwala na podział ogrodu na strefy, uwzględnia wilgotność gleby czy też prognozy opadów. SmartWater4Home wykorzystuje do podlewania wodę deszczową, jest więc rozwiązaniem ekologicznym i ekonomicznym. To jeden z najlepszych wyborów przy projektowaniu systemu do nawadniania ogrodu.

ABINFORTECH Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn.: SMARTWATER4HOME – inteligentny autonomiczny system zarządzania zasobami wód opadowych z funkcją integracji z systemami inteligentnych domów SmartHome

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Planowane efekty: wdrożenie na rynek konsumencki innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Wartość projektu: 1 308 823,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 957 350,00 PLN.

Pozostałe informacje na: www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content