Moja woda – odpowiedzi na najważniejsze pytania

System Smart Water 4 Home można sfinansować dzięki środkom, otrzymanym z programu Moja Woda. W poniższym wpisie odpowiemy na kilka najważniejszych pytań, dotyczących tego programu.

Co to jest program Moja Woda?
Moja Woda to program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest wdrożenie rozwiązań, które będą prowadzić do ograniczenia zużycia wody przez jej zbieranie, gromadzenie i wykorzystanie do celów własnych.

W jaki sposób można ubiegać się o środki?

Złożenie wniosku jest nieskomplikowane. W jaki sposób prawidłowo wypełnić wniosek programu Moja Woda – pokazujemy na naszym kanale YouTube.

Czy jeśli było się już raz beneficjentem programu Moja Woda, to można z niego skorzystać drugi raz przy okazji inwestycji w Smart Water 4 Home?
To zależy, czy otrzymali Państwo już dotację dla danej nieruchomości. Zgodnie z zapisami Regulaminu aktualnego III naboru wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.
„Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda”.
Czyli istotne jest czy dana nieruchomość otrzymała już dotację Moja woda. Jeśli tak – ponowne wnioskowanie będzie nieskuteczne.
Natomiast jeśli są Państwo właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym innej nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, która jeszcze nie otrzymała dotacji Moja woda – można dla tej nieruchomości wnioskować o dotację.

ABINFORTECH Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn.: SMARTWATER4HOME – inteligentny autonomiczny system zarządzania zasobami wód opadowych z funkcją integracji z systemami inteligentnych domów SmartHome

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Planowane efekty: wdrożenie na rynek konsumencki innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Wartość projektu: 1 308 823,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 957 350,00 PLN.

Pozostałe informacje na: www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content