My Water – answers to the most important questions

My Water – answers to the most important questions The Smart Water 4 Home system can be financed with funds received from the My Water program. In the following post, we will answer some of the most important questions about this program. What is the My Water program? My Water is a program implemented by […]

How to design and how much does an irrigation system cost?

When designing an irrigation system, it is worth considering the most optimal solution, which on the one hand will allow to water the garden, taking into account the needs of individual plants, and on the other hand will contribute to savings – by using rainwater. How to design an irrigation system? When designing an irrigation […]

What is the best water to water plants in the garden?

We recommend watering plants in the garden with rainwater. Rainwater has a number of unique advantages: We acquire it for free. Even during the hot summer, watering the garden does not incur any costs. Using rainwater saves about 2000 PLN per year. So it is a very economical solution. Using rainwater to irrigate plants is […]

ABINFORTECH Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn.: SMARTWATER4HOME – inteligentny autonomiczny system zarządzania zasobami wód opadowych z funkcją integracji z systemami inteligentnych domów SmartHome

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Planowane efekty: wdrożenie na rynek konsumencki innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Wartość projektu: 1 308 823,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 957 350,00 PLN.

Pozostałe informacje na: www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content