Jak najbardziej tak! SmartWater4Home współpracuje ze wszystkimi dostępnymi na rynku zbiornikami na wodę deszczową.

Tak, istnieje taka możliwość. Można zastosować sterownik systemu SW4H wraz z Zespołem hydraulicznym po wykonaniu prostej adaptacji istniejącego systemu polegającej na doprowadzeniu wody wodociągowej do Zespołu hydraulicznego i przeprowadzeniu dodatkowej rury wodnej do zbiornika na deszczówkę do odprowadzenia wody po płukaniu filtrów z Zespołu hydraulicznego.

Przeciętna nieruchomość zajmuje 600 m², w tym 300 m² to teren zielony/ogród, i pozostałe 300 m² to dach + powierzchnia nieprzepuszczalna (kostka brukowa), z których może być zbierana woda opadowa. Średnie dobowe zapotrzebowanie ogrodu (trawnik, rabaty) wynosi 10 l wody/ m²/ dobe przez 120 dni sezonu wegetacyjnego. Łącznie zapotrzebowanie na wodę wynosi 10 l x 300 m² x 120 dni = 360 000 l wody/ rok tj. 360 m³. Średnioroczna ilość opadów w Polsce wynosi około 600 l/ m²/ rok co daje tylko 180 m³/ rok. Dlatego opady należy uzupełnić podlewaniem – średnio min. 180 m³/ rok. W przypadku podlewania woda wodociągowa, przy średniej cenie 10 zł/ m³ wody wodociągowej (+ koszty odprowadzania ścieków komunalnych) daje to koszty w wysokości prawie 2000 zł rocznie. Kosztów tych można uniknąć wykorzystując do podlewania zgromadzona deszczówkę.

Woda deszczowa jest lepsza dla roślin. Woda deszczowa ma niskie pH i jest “miękka”.
Deszczówka nie zawiera chloru i fluoru, oraz innych, szkodliwych dla roślin pierwiastków, które znajdują się w wodzie z sieci wodociągowej. W przeciwieństwie do wody z wodociągu, deszczówka jest wodą miękką. Woda deszczowa jest też lepiej napowietrzona – zawiera więcej tlenu – niż woda wodociągowa Deszczówka ma temperaturę zbliżoną do otoczenia – nie jest zbyt zimna dla korzeni roślin w upalne dni.

Dzięki funkcji automatycznego płukania filtrów, filtry są oczyszczane i stale gotowe do pracy. Jedynie przy odstawianiu systemu na zimę zalecane jest rozkręcenie obudowy, usunięcie resztek wody i ręczne doczyszczenie wkładu filtrującego. Siatkowych wkładów filtrujących nie wymienia się, chyba że ulegną mechanicznemu uszkodzeniu np. wyniku zamarznięcia.

Tak, nawadnianiem za pomocą SW4H można zarządzać korzystając z aplikacji na swoim smartfonie lub na każdym dowolnym urządzeniu wyposażonym w dowolną przeglądarkę internetową

Tak, zapewniamy serwis w całej Polsce.

Nie, korzystanie z systemu nie wiąże się w wymogiem wykupienia abonamentu, jedynie opieki serwisowej po zakończeniu okresu gwarancji

Tak, SW4H mierzy wilgotność gleby oraz śledzi prognozy pogody – dzięki czemu system nie zużywa wody, jeśli nie jest to niezbędne. Ze względu na ograniczone prawdopodobieństwo opadów wybrane obszary mogą być jednakże wyłączone ze sterowania pogodowego.

Zależy to od wielkości ogrodu. Dla ogrodu o średniej wielkości ok. 300m2, montaż systemu SW4H i jego zaprogramowanie trwa do 2 dni roboczych. Należy uwzględnić również czas wykonania prac ziemnych i montażowych samej instalacji nawadniającej, posadowienie zbiornika na deszczówkę wraz z instalacją doprowadzającą deszczówkę, instalacją przelewową oraz doprowadzającą wodę do zespołu hydraulicznego systemu SW4H.

System pozwala skonfigurować strefy podlewania (w zależności np. od zacienienia danego miejsca lub indywidualnych potrzeb roślin). Smart Water mierzy wilgotność gleby oraz śledzi prognozy pogody. Dzięki czemu system optymalizuje zużycie wody, zużywa jej mniej niż przy podlewaniu ręcznym. Przy podlewaniu ręcznym nie mamy kontroli wilgotności gleby, nie kontrolujemy ilości zużywanej wody. Automatyczny system jest bardziej precyzyjny i co najważniejsze pozwala zaoszczędzić czas tracony na podlewanie. Oczywiście zastosowanie automatycznego systemu nie wyklucza ręcznego podlewania wydzielonych obszarów, które w tym wypadku mogą być wyłączone z systemu SW4H poprzez prostą dezaktywację pętli podlewającej dany obszar

Niski poziom deszczówki w zbiorniku – poniżej ustawionego minimum przerwie podlewanie. Jednakże w tym przypadku zadziała automatyczne uzupełnienie wody w zbiorniku zadaną ilością wody wodociągowej. Wykonywane jest przy tym automatyczne płukanie filtru wody. Uzupełnienie wody w zbiorniku umożliwi wykonanie kolejnego cyklu podlewania. Sytuacja taka będzie się powtarzać do momentu, gdy opad deszczu nie zapełni zbiornika powyżej minimalnego poziomu

Każdy system nawadniania, w tym SW4H musi być przygotowany do zimy. System należy opróżnić z wody np. [poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem) i odłączyć od zasilania.Czynności te należy wykonać przed nastaniem ujemnych temperatur. Zamarzająca woda może uszkodzić trwale elementy systemu – np. elektrozawory.

SmartWater4Home to system nawadniania dedykowany do wykorzystania wody ze zbiorników na deszczówkę. System jest kompleksowym rozwiązaniem pracującym w sposób całkowicie zautomatyzowany, łatwy do programowania i zarządzania, z minimalnymi potrzebami w zakresie ręcznej obsługi. System oszczędnie zużywa wodę deszczową ze zbiornika. Woda deszczowa jednakże zawiera zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne, musi być więc filtrowana. W sytuacji niedoboru wody w zbiorniku system uzupełnia wodę korzystając z wody wodociągowej. Wykonuje przy tym płukanie filtru wody deszczowej.

Nie, SmartWater4Home to system nawadniania dedykowany do wykorzystania wody ze zbiornika na deszczówkę. Woda ze studni nadaje się za to idealnie do uzupełniania wody w zbiorniku przy pomocy dodatkowej pompy.

Sam sterownik montuje się za pomocą prostych narzędzi monterskich – kluczy i wkrętaków, szczypiec do ściągania izolacji. Aby jednakże wykonanie całej instalacji nawadniającej : rurociągi, skrzynki zaworowe, dysze podlewające, niezbędna będzie łopata lub wynajęcie mini koparki. Elementy te są po prostu zakopywane w ziemi – na głębokości 20 – 30 cm. Posadowienie zbiornika na deszczówkę o pojemności min 2 m sześć wymaga użycia koparki a nawet betoniarki do wykonania obsypki zbiornika piaskiem z cementem.

Współpracujemy z montażystami i serwisantami w całej Polsce. Prosze wskazać swoje miejsce zamieszkania, a polecimy jednego z naszych biznesowych partnerów.

Filtr stanowi wyposażenie zespołu hydraulicznego, nie ma potrzeby kupować go oddzielnie.

Smart Water 4 Home współpracuje w wszystkimi dostępnymi na rynku zbiornikami na wodę deszczową – betonowymi i plastikowymi.

ABINFORTECH Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn.: SMARTWATER4HOME – inteligentny autonomiczny system zarządzania zasobami wód opadowych z funkcją integracji z systemami inteligentnych domów SmartHome

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Planowane efekty: wdrożenie na rynek konsumencki innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Wartość projektu: 1 308 823,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 957 350,00 PLN.

Pozostałe informacje na: www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content