Pompy

Pompa wody do zbiornika na deszczówkę

Pompy do zbiornika na deszczówkę to obowiązkowe elementy wyposażenia całego podziemnego systemu zbierania wody opadowej. Należy dopasować je nie tylko do zbiornika, ale też celu, w jakim ma być wykorzystywana woda opadowa. Istotne są możliwości montażu pompy i jej wydajność, aby deszczówkę móc wykorzystać do nawadniania całego wymagającego tego obszaru.

Pompa powinna pozwolić na tłoczenie wody brudnej zawierającej drobne zanieczyszczenia, owady, piasek przedostające się do zbiornika na deszczówkę. Filtry przedzbiornikowe – kosze osadnikowe nie przechwytują skutecznie tego typu zanieczyszczeń, a właściwa filtracja wody podawanej do systemu podlewania odbywa się dopiero za pompą wody. W dodatku pompa powinna być chroniona przed tzw. suchobiegiem, wyposażona w zabezpieczenia termiczne czy przed nadmiernym ciśnieniem (chronimy również instalację nawadniającą.

Pompy do nawadniania można podzielić na 3 zasadnicze rodzaje:

  1. Pompy zatapialne, pracują w zbiorniku, muszą mieć zapewniony otwór rewizyjny w zbiorniku o odpowiedniej średnicy
  2. Pompy hydroforowe – pracują na powierzchni, mają wąż zasysający wodę,
  3. Pompy głębinowe posadowione poziomo

ABINFORTECH Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn.: SMARTWATER4HOME – inteligentny autonomiczny system zarządzania zasobami wód opadowych z funkcją integracji z systemami inteligentnych domów SmartHome

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Planowane efekty: wdrożenie na rynek konsumencki innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Wartość projektu: 1 308 823,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 957 350,00 PLN.

Pozostałe informacje na: www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content