Zawory, złączki, skrzynki zaworowe

Elektrozawory są elementem wykonawczym stosowanym w każdej instalacji nawadniania, sterują podawaniem wody z instalacji zasilającej do instalacji podlewającej (węże kroplujące, węże pocące, zraszacze wynurzalne itp.). Zawory sterowane są ze sterownika elektronicznego sterującego procesem podlewania. Zawory w instalacji są sterowane sekwencyjnie, wynika to z ograniczonej wydajności systemu zasilania wodą (sieć wodociągowa, pompa w zbiorniku z deszczówką). Jednoczesna praca wszystkich punktów podlewających jest z tego powodu niemożliwa. Zawory zwykle są zasilane napięciem 24V AC (w urządzeniach bateryjnych 9V DC), pobór prądu rzędu 0,3 A pozwala na zasilanie małą mocą całego systemu podlewania (rzędu 20 W)

ABINFORTECH Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn.: SMARTWATER4HOME – inteligentny autonomiczny system zarządzania zasobami wód opadowych z funkcją integracji z systemami inteligentnych domów SmartHome

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Planowane efekty: wdrożenie na rynek konsumencki innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Wartość projektu: 1 308 823,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 957 350,00 PLN.

Pozostałe informacje na: www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content