Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich ze strony i sklepu Internetowego smart-water.pl i smartwater4home.pl, zwanego dalej Sklepem Internetowym, którego właścicielem jest ABINFORTECH Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 36-060 Głogów Małopolski, NIP 8652576061 i przez tą firmę dane osobowe są przetwarzane i administrowane( zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO)
 2. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów oceny przebiegu transakcji, wyrażenia opinii o oferowanych przez Sprzedawcę produktach, otrzymywania informacji o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy.
 3. Klient, który rejestruje się w Sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, które udostępnia w procesie rejestracji i utworzenia indywidualnego konta, a także danych udostępnionych przez niego podczas korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności
  przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie.
 4. Dane osobowych są przetwarzane i przetrzymywane zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i wszystkimi innymi rodzajami aktów wykonawczych i aktów prawa wspólnotowego.
 5. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w ustaw, a w szczególności prawo dostępu Klientów/Użytkowników do treści swoich danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz prawo do żądania ich usunięcia. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnych zgód wyrażonych przez Użytkowników oraz w przypadkach, w których Administrator
  jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. W celu realizacji w/w uprawnień Klient powinien przesłać na adres fiefiapl@gmail.com wiadomość elektroniczną zawierającą w swojej treści żądanie podjęcia przez Administratora danych osobowych określonych działań, które zostały wskazane powyżej. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy jego dane będą przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem.
 6. Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Klientów nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, poza zakresem działalności marketingowej, firmom kurierskim, podmiotom realizującym obsługę płatności elektronicznych, oraz innym podmiotom wyłącznie w zakresie ograniczonym do minimum niezbędnego dla prawidłowej realizacji Umowy, na podstawie
  umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartych przez Administratora danych osobowych z w/w podmiotami.
 7. Sklep Internetowy może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów. Wykorzystywane Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia
  korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.
 8. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu. O wszelkich zmianach Klienci zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały, w oparciu o postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego.

ABINFORTECH Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn.: SMARTWATER4HOME – inteligentny autonomiczny system zarządzania zasobami wód opadowych z funkcją integracji z systemami inteligentnych domów SmartHome

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Planowane efekty: wdrożenie na rynek konsumencki innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Wartość projektu: 1 308 823,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 957 350,00 PLN.

Pozostałe informacje na: www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content