Zespół hydrauliczny systemu nawadniania SmartWater4Home – zmontowany

Zespół hydrauliczny systemu SMARTWATER4HOME stanowi wydzielony zespół osprzętu hydraulicznego systemu, przeznaczony do filtrowania wody deszczowej podawanej ze zbiornika do systemu nawadniania. Zespół hydrauliczny umożliwia wykonanie czynności przeciwprądowego
płukania filtru wody deszczowej (w celu jego oczyszczenia) wraz z przekierowaniem wody po płukaniu filtru do zbiornika deszczówki. Zrzut tej wody do zbiornika wymaga dodatkowego rurociągu odpływowego ( o średnicy ok 20 mm), doprowadzonego do zbiornika deszczówki.

Rurociąg pomiędzy zespołem hydraulicznym a zbiornikiem do zrzutu wody po płukaniu filtrów (jednocześnie uzupełniana jest woda w zbiorniku) nie jest spotykany w innych systemach nawadniania. Jest to dodatkowy wymóg niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu
SW4H.

Cena:

3 000,00 

5 w magazynie

Opis

Zespół hydrauliczny jest umieszczony w metalowej skrzynce, połączony ze sterownikiem przy pomocy dostarczonego kabla wielożyłowego. Zespół ten powinien być umieszczony na zewnątrz pomieszczenia w miejscu zabezpieczonym przed opadami i bezpośrednim działaniem
promieniowania słonecznego.

Zespół hydrauliczny nie stanowi samodzielnego urządzenia, do działania niezbędne jest podłączenie do sterownika systemu SW4H. Dopiero taka konfiguracja – zespół hydrauliczny i sterownik systemu tworzą kompleksowy zespół sterowania nawadnianiem, wykorzystujący wszystkie dostępne funkcjonalności – inteligentny system nawadniania SW4H

Funkcjonalności

 • Filtrowanie wody deszczowej podawanej przez pompę ze zbiornika deszczówki do systemu nawadniania
 • Realizacja „płukania przeciwprądowego filtru wody” – niezbędne połączenie ze sterownikiem systemu SW4H
 • Pomiar ciśnienia wody w instalacji,
 • Pomiar przepływu wody w instalacji w celu pomiarów zużycia wody oraz w celu kontrolowania przez sterownik systemu SW4H stanu instalacji hydraulicznej
 • Uzupełnianie wody z zbiorniku wodą wodociągową – niezbędne połączenie ze sterownikiem systemu SW4H

Dane techniczne

 • Zasilanie – 24VAC, 12 VDC, 5 VDC podawane ze sterownika systemu SW4H
 • Waga urządzenia – 15 kg
 • Rozmiary – 20*40*60 cm (głębokość*wysokość*szerokość)
 • Zasilanie wodą wodociągową – przyłącze ½ cala
 • Zasilanie wodą ze zbiornika deszczówki – przyłącze ¾ cala
 • Wyjścia do instalacji nawadniającej – 2 króćce 1/2 cala

Informacje dodatkowe

rodzaj

kompletny, do samodzielnego montażu

ABINFORTECH Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn.: SMARTWATER4HOME – inteligentny autonomiczny system zarządzania zasobami wód opadowych z funkcją integracji z systemami inteligentnych domów SmartHome

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Planowane efekty: wdrożenie na rynek konsumencki innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Wartość projektu: 1 308 823,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 957 350,00 PLN.

Pozostałe informacje na: www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content