System Smart Water 4 Home

SmartWater4Home to system nawadniania przeznaczony do współpracy ze zbiornikami na deszczówkę.

System jest kompleksowym rozwiązaniem pracującym w sposób całkowicie zautomatyzowany, łatwy do programowania i zarządzania, z minimalnymi potrzebami w zakresie ręcznej obsługi.

Wykorzystanie deszczówki wymaga jej dokładnego filtrowania przed podaniem do systemu nawadniającego ze względu na zawartość zanieczyszczeń biologicznych i mechanicznych. Nasz sterownik wie jak należy tym prawidłowo zarządzać.

Sterownik SmartWater4Home jest oferowany klientom, którzy posiadają już system nawadniania oraz tym którzy dopiero planują jego budowę – oferowany jest jako samodzielne urządzenie do podłączenia do istniejącej instalacji (wymiana sterownika na bardziej zaawansowany) lub jako kompletny system nawadniania.

Sterownik SmartWater4Home zapewnia prawidłowe, oszczędne gospodarowanie zgromadzonymi wodami opadowymi.

Funkcjonalności wyróżniające

System SW4H to system nawadniania dedykowany do zbiorników na deszczówkę
W sposób oszczędny gospodaruje zgromadzoną wodą deszczową i dzięki temu maksymalnie ogranicza użycie wody wodociągowej
Inteligentnie i bezobsługowo uzupełnia wodę w zbiorniku
Pozwala na ustalanie priorytetu stref podlewania
Posiada funkcję bezobsługowego i automatycznego płukania filtrów
Synchronizuje pracę automatycznych kosiarek
Posiada funkcję procesora serwisowego
Stanowi kompleksowe rozwiązanie

System SW4H w standardzie posiada wszystkie niezbędne funkcje do automatycznego, bezobsługowego nawadniania zgromadzoną wodą deszczową:

Dane techniczne:

System nawadniania SmartWater4Home składa się z dwóch podstawowych elementów: sterownika oraz modułu hydraulicznego.

Jesteś zainteresowany zakupem?

ABINFORTECH Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn.: SMARTWATER4HOME – inteligentny autonomiczny system zarządzania zasobami wód opadowych z funkcją integracji z systemami inteligentnych domów SmartHome

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Planowane efekty: wdrożenie na rynek konsumencki innowacji produktowej – inteligentnego sterownika systemu SmartWater4Home do nawadniania ogrodu zgromadzoną wodą opadową.

Wartość projektu: 1 308 823,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 957 350,00 PLN.

Pozostałe informacje na: www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content